top of page

Om oss

La  Grande Bellezza ble født fra et stort vennskap, fra den felles lidenskapen for kunst, filosofi, dybdepsykologi, litteratur, poesi, musikk og kino, fra livets små og store magi, fra magien til Volterra og fra tilfeldigheter, ble født fra møtet med en fantastisk kunstner. Fra å møte mange mennesker som har brakt oss hit. Fra vår tro på at skjønnhet vil redde verden.

Karen-53.jpg

Karen Lojelo

President for foreningen samt forfatter, Roman av fødsel og Volterra ved adopsjon. 

Karen-82.jpg

Sarah Marucci

Kasserer og sekretær

romersk dok

Karen-82.jpg
PHOTO-2021-12-04-15-58-42.jpg
PHOTO-2021-12-04-15-58-42.jpg

Pedro Bessi

Rådmann og Volterra dok

bottom of page